Preturi Depozitare Bucuresti

Spatii Depozitare Bucuresti

La EasyDepo aveti spatii depozitare Bucuresti adecvate nevoilor oricarui client, toate cu înălțimea de 2,5 m:

Boxa 2,5 mp (6,25 mc) – 250 lei / luna

Boxa 5 mp (12,5 mc) – 400 lei / luna

Boxa 7,5 mp (18,75 mc) – 650 lei / luna

Boxa 10 mp (25 mc) – 800 lei  / luna

Depozitul se afla in Bucuresti, șoseaua Dudesti-Pantelimon nr 42, sector 3, (se intra pe str. Rosu Nicolae si se face stanga la a doua intrare), in interiorul RAMS Business Park. Puteti scrie pe Waze sau Google Maps, “EasyDepo“, si veti gasi indicatiile de orientare catre depozitul nostru. Paza la toate intrările parcului, paza pe alei in timpul nopții, camere video pe aleile de acces si in interior si control acces.

Separat, va putem ajuta si cu servicii de împachetare, manipulare si transport. De asemenea, costul personalului pentru manipulare, în cadrul depozitului, este de 60 lei / ora / persoană.

Spatii de Depozitare

Termeni si conditii

Din gama obiectelor pe care NU le putem depozita si sunt specificate in contract, se regasesc: perisabile (alimente), echipamente de pescuit sau vanatoare, explozibili, vopsele, lacuri si alte substante chimice sau/si inflamabile, mancare pentru animale etc.

In aceste unitati de depozitare bunuri personale Bucuresti, puteti stoca extrem de multe obiecte, cum ar fi tot felul de piese de mobilier, precum seturi de canapea, aparate de baie si bucatarie, dulapuri, paturi, scari si toate lucrurile mai fragile, tablouri, sculpturi, mese de biliard si bunuri care prezinta risc mare de accidentare intr-o casa cu copii mici si animale, precum unelte, fierastraie electrice etc. De asemenea, putem depozita si haine, jucarii, articole sportive, biciclete, anvelope.

Deponentul are dreptul să solicite oricând în perioada de depozitare achitată, restituirea bunurilor în starea în care au fost predate, în caz contrar are dreptul de a cere despăgubiri. Totodata, în cazul în care Deponentul a depășit termentul de plată de 10 (zece) zile calendaristice acesta pierde orice drept deținut asupra bunurilor.

Deponentul nu are permisiunea de a depozita obiecte interzise, așa cum sunt acestea definite și descrise în Anexă, ce constituie parte integrantă a prezentului contract. Folosirea spațiului în scopul depozitării a oricărui obiect interzis reprezintă o încălcare a prezentului Contract, indiferent de durata depozitării, Depozitarul fiind îndreptățit pentru fiecare caz de acest tip să oblige Deponentul la plata a 250 EUR cu titlu de daune – interese către Depozitant, precum și dreptul de a rezilia Contractul.

Depozitarul are dreptul să retină, să debaraseze sau să vândă bunurile, în cazul în care Deponentul nu le ridică la expirarea duratei prezentului contract, până la finalul ultimei zile de depozitare achitată.

Totodata, pentru obiectele interzise descoperite de Depozitar se va întocmi un proces verbal de constatare și vor fi înlăturate sau predate autorităților, dacă acest lucru este necesar conform legii sau vor fi luate orice alte măsuri pe care Depozitarul le consideră necesare în funcție de natura obiectului interzis, pe cheltuiala Deponentului. Depozitarul nu va fi responsabil pentru pierderile suferite de Deponent ca urmare a înlăturării sau luării oricărei alte măsuri pe care Depozitarul a considerat a fi necesară, ținând cont de natura obiectului intezis.

Orice prejudiciu adus de către Deponent sau bunurile sale Depozitarului, altor deponenți sau întreg depozitului, îl obligă pe acesta să suporte toate cheltuielile și despăgubirile către cei implicați.

Deponentul nu are dreptul de a subînchiria spațiul sau de a cesiona Contractul, fără acordul prealabil scris și expres  al Depozitarului.

Deponentul nu are dreptul de a subînchiria spațiul sau de a cesiona Contractul, fără acordul prealabil scris și expres al Depozitarului. Orice prejudiciu adus de către Deponent sau bunurile sale Depozitarului, altor deponenți sau întreg depozitului, îl obligă pe acesta să suporte toate cheltuielile și despăgubirile către cei implicați.

Termeni inchiriere spatii depozitare de la EasyDepo

Deponentul înțelege și consimte că nu poate să folosească spațiul închiriat în scopul depozitării a oricărora din obiectele interzise, mai jos descrise:

 • substanțe toxice, inflamabile (cum ar fi gaz, vopsea, uleiuri sau solvenți de curățare);
 • substanțe corozive sau caustice care pot afecta pielea sau alte materiale;
 • substanțe care sunt periculoase pentru mediu;
 • substanțe chimice, materiale radioactive, agenți biologici;
 • combustibili, produse din petrol;
 • substanțe vii sau viabile (cum ar fi culturi de celule);
 • orice substanță ilegală (cum ar fi stupefiante);
 • bunuri obținute ilegal sau a căror deținere este ilegală;
 • substanțe periculoase, respectiv orice substanța reglementată de legislația română privind substanțele periculoase, în special reglementările care transpun acte normative ale Uniunii Europene în materie;
 • gunoaie, reziduuri de orice fel, materiale perisabile;
 • substanțe explozibile, muniție sau arme, sau componente ale acestora;
 • azbest sau materiale care conțin azbest;
 • gaze comprimate sau containere pentru gaze comprimante;
 • orice obiect care poate emite vapori, gaze, fum, mirosuri sau zgomote;
 • plante (vii sau moarte), animale (inclusiv păsări) vii sau moarte;
 • mâncare de orice tip (inclusiv mâncare pentru animale);
 • organe de origine animală sau umană;
 • blănuri, obiecte de artă sau de colecție, obiecte de neînlocuit;
 • obiecte care au o valoare specială sau emoțională pentru Deponent;
 • bani (monede/bacnote) sau titluri de valoare;
 • vehicule defecte sau care nu corespund parametrilor tehnici specifici lor;
 • orice bunuri a căror prezență, depozitare sau folosință sunt supuse unor reglementări speciale;
 • orice obiect (sau grup de obiecte)a cărui greutate depășește capacitatea maximă de depozitare din spațiul alocat în incinta depozitului, respectiv 100 kg/mp.

Depozitarul are următoarele obligații:

a) să păstreze bunurile primite în depozit pe întreaga perioadă de timp achitată;

b) să asigure integritatea bunurilor ce i s-au încredințat, să ia măsuri de prevenire a deteriorării sau degradării lor;

c) să nu folosească bunurile în interes personal;

d) să nu înstrăineze bunurile ce fac obiectul prezentului contract, doar dacă Deponentul a respectat obligațiile și termenele de plată din contract;

e) să ia măsuri pentru asigurarea și garantarea secretului depozitului;

f) să restituie bunurile în starea în care au fost preluate la expirarea duratei prezentului contract sau la cererea D Restituirea bunurilor se va face de la locul de depozitare pe cheltuiala Deponentului, doar după ce acesta și-a achitat toate obligațiile față de Depozitar.

g) să pună la dispoziția Deponentului echipamente de transport pentru manipulare în cadrul depozitului (transpalete, carucioare de mare capacitate)

Deponentul are următoarele obligații:

a) să achite la termenul stabilit prețul convenit pentru depozitarea bunurilor și (dacă este cazul) pentru manipularea acestora;

b) să ridice bunurile la expirarea duratei prezentului contract, pe cheltuiala sa;

c) să elibereze depozitul/locul de depozitare la termenul stabilit;

d) să nu fumeze în incinta întregului depozit sau în imediata sa apropiere.

e) Deponentul declară pe proprie răspundere că toate obiectele și piesele de mobilier care se vor depozita sunt proprietatea exclusivă a acestuia și au fost obținute în mod legal, Deponentul fiind exonerat de orice obligația de a răspunde pentru apartenența acestora.

EasyDepo
Daca veti face mutarea intr-o alta casa sau spre o cladire de afaceri noua in curand, este nevoie sa va asigurati ca totul este organizat, astfel incat tranzitia sa fie una cat mai lina. Spatiile de depozitare de la EasyDepo sunt o modalitate sigura de a va tine toate lucrurile la indemana. Inchirierea unor boxe pe tot parcursul acelei perioade aglomerate va va oferi senzatia de siguranta si va elibera spatiul atat de necesar in acele incaperi in care va petreceti timpul.
ALEGETI O SOLUTIE PROFESIONALA
Apelati acum pentru orice alte detalii si informatii va sunt necesare. De asemenea, ne puteti face o vizita pentru a va face o idee mult mai clara despre depozitul nostru. EasyDepo va sta la dispozitie!